Idź do treści

Menu główne:

Customer Care - kulisy obslugi klienta. zebrane w jednym miejscu informacje dotyczace obszaru klienta pomoga w lepszym zrozumieniu zjawisk biznesowych zarowno menedzerom jak i personelowi operatorskiemu. Zapraszamy do wspolpracy


.


Diagnoza stanu organizacjiBy miec pewnośc, że organizacja moze działać, że została własciwie przygotowana do prowadzenia działań operacyjnych, ze wszystkie elementy składowe właściwie sa przygotowane do realizowania powierzonych im zadań i by zminimalizować ryzyko pojawienia sie błedów różnego rodzaju, powinno poddawać się organizację działaniom sprawdzajacym, realizowanym przez obdarzone wielka niezaleznoscią komórki wewnętrzne lub zewnetrzne podmioty, specjalizujace się w bardzo konkretnych, specjalistycznych dziedzinach.

Audyty wenętrzne i zewnetrze, aczkolwiek zupelnie inaczej rozumiejace i realizujące działania diagnostyczne, przyczyniają się zwykle zawczasu do identyfikowania pojawiajacych sie problemów i wskazuja ściezki wyjścia z zaistniałych, problematycznych sytuacji.

Błąd zidentyfikowany zawczasu nie przysporzy tylu problemów ilu przysparza błąd, któremu pozwolimy sie rozwijać bez zadnej kontroli.

.
Należy zawsze pamietać o tym, ze działalnośc audytorska nie jest jednolita. Do terminu AUDYT moga byc przypisane rózne rozszerzenia, takie jak: celowy, doraźny, okresowy, funkcjonalny, stanowiskowy, bezpieczeństwa, spójnosci, procesowy i proceduralny, wydajnosciowy, personalny, finansowy etc. Audtutowanie jest sposobem i rodzajem prowadzonych działań i zwykle przeprowadzany jest po to, by obiektywnie stwierdzić jakis stan lub wykazać braki w funkcjonowaniu oreganizacji. Na sposób realizacji audytu wpływ mają jego cel, zleceniodawca i odbiorca wyników audytu, jego charakter i uzyta metoda. Częstym przypadkiem jest realizacja audytu w poszukiwaniu uchybień ale równie często jest to typ audytu realizowany w celu poprawy sposobu działania jak i wykazania niekompetencji osób odpowiedzialnych menedzersko za realizację zadań pewnego typu..

POWÓD I ZLECENIODAWCA

Audytów nie robi sie bez powodu. Przeprowadza sie je z mysla o tym aby zdiagnozować pewien niekorzystny stan i znaleźć źródło powstawania problemu lub po to by sie przed takim stanem ustrzec. Powód przeprowadzania audytu nie powinien byc tajny, a znany wszystkim stronom przygotowania i realizowania zadań z nim zwiazanych, w postaci pełnej lub uproszczonej, zobiektywizowanej, dostosowanej do percepcji pracowników.

Duże znaczenie w przygotowaniu metodyki prowadzonych działań ma osoba lub instytucja ZLECENIODAWCY przeprowadzenia audytu. W zaleznosci od tego kto go zleca , w jakiej formie go zleca i z jakiej przyczyny go zleca, uczestnictwo poszczególnych osób w takim audycie moze miec zupełnie inny charakter.

Najczystsza formę, pozbawioną niepotrzebnej stronniczości, mają audyty zewnętrzne, realizowane przez wyspecjalizowane firmy.

ADRESACI WYNIKÓW I SKUTKI

Niebagatelne znaczenie ma równiez to, dla kogo taki audyt jest przygotowywany i realizowany. Do kogo i w jakiej formie trafia wyniki obserwacji i badań, bedących elemenetem składowym audytu. Niepodwazalna cechą audytów dedykowanych jest obrona wysunietej wczesniej tezy koniecznosci wprowadzenia szybkich zmian, wymiany personelu menedzerskiego, zastosowania nowych rozwiazań narzedziowych i rozszerzenia obszaru rejestrowanych zdarzeń.

Dobrze wykonany audyt wskazuje równiez mozliowsci dokonania odpowiednich korekt co do przedmiotu, zakresu i sposobu. Diagnoza nie musi miec charakter rygorystycznej- koniecznej do przeprowadzenia, a jedynie wskazuje na mozliwość uzycia konkretnego mechanizmu do skorygowania prawidłowosci funkcjonowania organizacji lub komórki organizacyjnej. Decyzja o zastosowaniu proponowanych rozwiazań lezy jednak po stronie zleceniodawcy lub adresata.

CHARAKTER I CZAS REALIZACJI

Sposób przeprowadzania oraz szczegółowy charmonogram powinien byc pierwszą rzecza, która zostaje przekazana uczestnikom audytu. Głównie ze wzgledu na pewnego rodzaju projektowy charakter działań ale równiez pod katem przygotowania odpowiednich zastępstw i zmiany trybu świadczenia regularnej pracy.
Nieświadomośc tego jaki przebieg bedzie miał audyt czesto doprowadza do głebokiego bałaganu i generuje skutki, które trudne sa do szybkiego i trwałego usuniecia.

ZARES I METODA REALIZACJI

Uprzednia znajomośc metody/mechanizmu i zakresu prowadzonych działań daje mozliwość menedzerom skupianie sie wyłacznie na rzeczach najwazniejszych oraz umozliwiają odmowę przekazywania pewnych informacji , o ile nie zostały one objete zakresem audytu. W tym przypadku równiz widać ewidentna analogie do projektowego realizowania planowanych działań oraz wymusza sie przestrzeganie formalnej ściezki decyzyjnej bez narażania pracowników i menedzerów nizszych szczebli na zarzut nieuprawnionego przekazania tresci limitowanych.

.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego